csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Napsala H.Holečková

akademie 65POSLEDNÍ DNY PŘED PRÁZDNINAMI NA ZŠ B. NĚMCOVÉ

patřily sportovně – kulturním aktivitám.

Ve čtvrtek 20. června předali žáci 9. tříd na akademii školy její symbolické klíče svým nástupcům – prvňáčkům. Tím se s námi definitivně deváťáci rozloučili, ale než byli slavnostně šerpováni ředitelem školy a svou třídní učitelkou, ukázali i ti nejmenší v pestrém kulturním programu, co se naučili a jak jsou šikovní. Mezi účinkujícími se objevily i dosud skryté talenty, které si vysloužily opravdu velký obdiv a potlesk na otevřené scéně.

Pátek 21. června patřil sportu. Na jaroměřském stadionu připravili učitelé pro žáky 2. st. „Velký sportovní den“. Žáci soutěžili mezi sebou v jednotlivých atletických i netradičních disciplínách, souběžně s nimi probíhaly mezitřídní zápasy v kopané a přehazované. Počasí se vydařilo, sportovní duch a fandofství se projevily naplno a tak na závěr byli nejlepší spotovci odměněni nejen drobnými cenami, ale také bouřlivými ovacemi ostatních. A že máme mezi námi úspěšné sportovce se ukázalo na okresní atletické olympiádě. Nejen že naši žáci zde pobrali spoustu individuálních medailí, ale v celkovém umístění škol v okrese zabodovali a skončili ve velké konkurenci na krásném 2. místě !

V úterý 25. června proběhlo na volejbalových kurtech v Jezbinách tradiční klání rodičů a učitelů. Mezi sebou se utkaly nejen týmy učitelů , ale i celé rodinné týmy. A ten kdo nehrál, o to více fandil. Na všechny pak čekala zasloužená odměna – čerstvě grilovaná kuřátka. V tomto skvělém odpoledni se potvrdilo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Užili jsme si všichni společně – učitelé, rodiče i děti.

Ve středu 26. června si zasoutěžily děti ze školní družiny. Vychovatelky pro ně připravily jako každým rokem akci „ Rozloučení se školou“. V příjemném prostředí parku u knihovny byly pro děti připraveny zajímavé soutěžní disciplíny, po jejichž splnění si všichni pochutnali na nečekané tečce v podobě nanuků. Jelikož tento den hřálo sluníčko opravdu naplno, přijeli k radosti všech jaroměřští hasiči, kteří zúčastněné osvěžili vodní sprškou. Bylo to prima strávené odpoledne nejen pro děti, ale i rodiče, kteří přišli své děti při soutěžení povzbudit.

A v pátek 28. června ?Noto se přece rozdalo vysvědčení, po kterém se ozvalo už opravdu poslední zvonění tohoto školního roku..

Krásné léto plné sluníčka a prázdninové pohody přejeme všem malým i velkým a v novém školním roce se těšíme na shledanou.

                                                                                                  Kolektiv pracovníků ze ZŠ B. Němcové

Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii školy

akademie 66Každoročně, tradičně na konci školního roku se deváté třídy loučí se základní školou v jaroměřském divadle. Různorodým vystoupením přispěly i mladší ročníky:

pěveckým, hudebním, tanečním, divadelním, projekcí fotografií ze školních akcí odcházejících devítek.

Obdiv patří všem účinkujícím.

Děkujeme za podporu vedení školy, Městskému divadlu v Jaroměři, také všem pedagogickým pracovníkům, vychovatelům, učitelům, rodičům i žákům za čas strávený přípravami.

Dík patří i za technické zázemí a organizaci.

Tento rok se bylo opravdu na co dívat, kdo jste tam byli a viděli, skutečně KULTURNÍ ZÁŽITEK.

Králičová Romana

datum den popis
1.5. st Svátek práce
2.+3.5. čt+pá Ředitelské volno z důvodu školení pedagogických pracovníků
6.-10.5. po-pá Třídnické hodiny
    Během května klíč.kompetence 9. roč.
6.5. po Semiramis 7.C, 7.B
    15,15 hod. pracovní porada
7.5. út 4.B, 4.C dopravní hřiště Náchod
7.5.   Atletické závody - Pohár rozhlasu
7.5.   Besídka pro maminky ŠD 15,00 hod.
9.5. čt 1. vyuč. hod. ukázka programu Akademie
10.5. 7,15 hod. schůzka Akademie
13.5. po 13,15 hod. Školení inkluze Velká Božena 1.st.+as.
14.5. út Škola nanečisto
14.5.   Skupina AJ 9.roč.-jazyková exkurze Praha
15.5. st 2.B Exkurze ZOO
15.5.   Jř. zpravodaj - Sport - Kopecký, Romančáková,Stránská,
    Hamáčková, školení Seč - Rýdlová, foto - Rücker
16.5. čt Preventivní program 5.roč. - Kolektiv třídy
17.5. 4.A dopravní hřiště Náchod
17,5,   Odevzdat požadavky na nákup pomůcek a učebnic (vedoucí
    předmět.komisí, Hardubejová, Rapáčová)
17.5   Odevzdat rozdělení žáků budoucích 8. ročníku do 2.volitel.jaz.
13.-.17.5. po-pá Škola v přírodě 3.C - Orlické hory
20.5. po 4.A prohlídka budovy ZŠ 2.stupně
23.5. čt Fotografování žáků, fotograf. všech ped.zam. 7,10 hod.
27.5. po 14,15 hod. Školení inkluze Velká Božena 2.st.+ŠD
30.5. čt do 8,00 odevzdat pracovní výkazy
30.5.   Konzultační odpoledne
31.5. 5.roč. exkurze HK - Filharmonie
27.-31.5. po-pá Škola v přírodě 4.A - Jizerské hory
27.-31.5.   Sběr papíru - zodp. Váňová, Šponerová
     
     
    Výhled na červen 2019
3.-7.6. po-pá Cyklo 8.roč.
10.6. po Pracovní porada
11.6 út Schůzka pro rodiče budoucích 1.roč.
19.+20.6. st+čt Akademie
21.6. Sportovní den 2.st. 8-12,30 hod.
21.6.   Pedagogická porada 14,00 hod.
28.6.   Ukončení školního roku 2018/2019
datum den popis
3.-7.6. po-pá Škola v přírodě 1.B
4.-9. út-ne Škola v přírodě 4.B,C
4.-7. út-pá Cyklistický kurz 8.roč.
4.6. út Škola nanečisto
10.6. po Pracovní porada 15,00 hod.
11.6. út Třídní schůzka pro rodiče bud.prvňáků - zodp.Hamáčková
13.6. čt Inf.bezpečnost 8.A, 8.B - Knihovna v Jř
14.6. Jř. zpravodaj - cyklokurz - zodp.Romančáková
17.6. po Kontrola hodnocení IVP dle domluvy se spec.ped.
18.6. út Vyhlášení Literární soutěže - Knihovna Jř
19.6. st Odevzdat v kanc.peníze za objednané DVD - Akademie
19.6.   Generální zkouška Akademie 1.-4. vyuč.hod., od 5.hod.
    dle rozvrhu, 9.roč. po 4. vyuč. hod.nástup do divadla,
    podrobnosti viz. porada
20.6. čt Akademie ZŠ - dopol.předst.pro žáky od 9,00 hod.,zdarma
    od 5. hod. dle rozvrhu
    Večerní představení od 18,00 hod
21.6. Velký sportovní den 2.st. zodp. Stránská, Romančáková
21.6.   Poslední termín odevzdání vybraných peněz za fotografie
21.6.   Pedagogická porada 13,30 hod.
21.6.   ukončení školní docházky k 21.6.2019 zapsat do TK
24.6. po Tisk vysvědčení - Řehák
    odevzdání všech ukončených ZTK ZŘŠ osobně
    do 15,30 hod. zkontrolovat TK
24.-.26. po-st Odevzdat peníze za sešity, čerpání fin.odměn za sběr.akce
    vyplacení cestovních příkazů a drobný nákup
25.6. út 16,00 hod. volejbal pro rodiče v Jezbinách
    tisk vysvědčení - Řehák, tisk TK - Kopecký
26.6. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy i za červenec 2019
27.6. čt Závěrečná pedagogická porada 13,00 hod.
27.6.   Jř. zpravodaj - Škola nanečisto - zodp.Šponerová
28.6. Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019, předání vysvědčení
24.-27.6. po-čt 1.-5.roč.=11,35 hod.,6.roč.=11,50 hod.,7.roč.=12,05 hod
    8.roč.=12,20 hod.,9.roč.=12,35 hod.
24.-27.6.   kontrola učebnic 1.st. - Rapáčová, 2st. - Hardubejová
    Všichni vyučující do 13,00 hod. na pracovišti
     
     
    Ředitelství školy děkuje všem svým zaměstnancům
    za práci v letošním školním roce a přeje hezké prázdniny

tandem4cTřída 4.C si před velikonočními svátky vyzkoušela pracovat v hodinách tandemové výuky. Během projektu byly ve třídě dvě učitelky, které společně připravily procvičování učiva matematiky a českého jazyka. Děti se rozdělily do skupinek, pracovaly na jednotlivých stanovištích a plnily úkoly. Za správně vyřešené úlohy dostaly části obrázku, které jim sloužily k poskládání obrázku v závěru projektu. Dětem i nám učitelkám se pracovalo moc hezky a nakonec nechyběla ani sladká odměna….

den matek 2 1Napsala H. Holečková

DEN MATEK NA ZŠ B.NĚMCOVÉ

oslavily děti z „Malé Boženky“ společně s rodiči 7. května v tělocvičně školy. Na tento den se děti pečlivě připravovaly a to jak v kroužcích, tak v jednotlivých odděleních školní družiny. V rámci pracovně – výtvarných činností vyráběly drobné dárečky pro maminky, v kroužcích zase v posledních dnech vrcholily přípravy kostýmů a nezbytných rekvizit. Od úterního rána se dolaďovaly poslední body programu, žáci čtvrtých a osmých tříd pomohli s přípravou tělocvičny, která se odpoledne zcela zaplnila nedočkavými rodiči. Maminky, které se přišly podívat, jak jsou jejich děti šikovné, přivítaly dvě bludičky z dramatického kroužku a předaly jim keramický zápich v podobě kytičky, který vyrobily děti v keramických kroužcích školní družiny. 

 Od 15,00 hod. se v připraveném programu prezentovaly hudebně – dramaticko – pohybové kroužky školní družiny. Počáteční tréma, která panovala mezi účinkujícími, opadla při prvních tónech varhan a dětské hlásky malého sborečku se rozezněly tělocvičnou. Malé i velké slečny ukázaly, jak se naučily zvládat náročné aerobní prvky, zahanbit se nedali ani naši nejmenší účinkující – prvňáčkové. Třída 1.B kromě básniček také zatančila, třída 1.A zaujala svým recitačním pásmem. Děti, které navštěvují kroužek jógy, ukázaly rodičům, jak je důležité správně umět protahovat své tělo, abychom byli zdraví a v dobré kondici.  Hudebně – pohybová vystoupení vystřídal dramatický kroužek, který netradiční pohádkou „O líném princi Petrovi“ pobavil malé i velké diváky. Rozmanitý hodinový program ukončily žákyně z 5. – 9. tříd, které zazpívaly tři písničky ze svého repertoáru. Na závěr se k nim připojil malý sboreček a společně písničkou „Máma“ popřáli všem přítomným maminkám k nadcházejícímu svátku.

 Úterní odpoledne věnované zejména maminkám uteklo jako voda a pohádkové zvonečky oznámily nenávratný konec. Rodiče nešetřili potleskem a chválou a tak všichni odcházeli spokojeni ze společně stráveného odpoledne domů.      

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii školy

vsestary 4bcDne 17. dubna třídy 4.B a 4.C navštívily archeopark ve Všestarech. Od školy jsme se vydali autobusem a asi za půl hodiny veselé jízdy jsme natěšení dorazili na místo. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. První část prohlídky se konala uvnitř areálu. Tam na nás čekalo spoustu zajímavostí. Od přesné imitace pravěké jeskyně s nejrůznějšími malbami jsme se přesunuli k veliké maketě pravěké krajiny. Na maketě měly děti za úkol hledat pravěká zvířata, způsoby obživy, pole, hroby, domy či jen tak pozorovat jak lidé před více než 10 tisíci lety žili. Prohlídka byla provázena výkladem a děti se nebály klást zajímavé dotazy. Druhá část prohlídky se konala venku. Venkovní část byla více praktická a děti si vyzkoušely, jak se lovil mamut pomocí oštěpu a luku. Bohužel jsme zjistili, že s naší zručností bychom v pravěku asi umřeli hlady. Dále jsme si prohlédli pazourky a vyzkoušeli jsme si, jak s nimi pravěcí lidé opracovávali kůži či dřevo. Pomocí zrnotěrky jsme umleli mouku a vrcholem pro nás byla prohlídka polozemnice, kde děti ochutnaly čerstvě opečenou žitnou placku. Celé dopoledne nás provázelo sluníčko a rychle nám uteklo. Exkurze pro nás byla velmi poučná a velmi se nám líbila. Ale rádi jsme se vrátili opět do naší doby moderní.

prukaz cyklistyV úterý 7. května se žáci 4.B a 4.C vydali po půl roce opět do Náchoda na dopravní hřiště. Tentokrát byl cíl jasný – získat průkaz cyklisty. Od školy jsme odjížděli mírně nervózní, zda vše zvládneme a testy splníme. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si zapůjčila kola a snažila se prokázat, že rozumí všem dopravním značkám a je schopna řešit dopravní situace v praxi. Druhá skupina se odebrala do učebny, kde ji čekal výklad teorie o křižovatkách a různých dopravních situacích. Zatímco si jedna skupina vesele jezdila po hřišti, druhá se potila u vyplňování testů. Test byl tvořen 20 otázkami a žáci museli vybrat z tří možností vždy jednu správnou. Průkaz cyklisty získal ten, který měl alespoň 15 správných odpovědí. Průkaz sice nezískali všichni, ale radost z výletu nám to nevzalo. Ten, kdo průkaz nezískal, se může s rodiči vrátit a pokusit se splnit testy znovu.

datum den popis
1.4. po Preventivní program SEMIRAMIS 6. ročníky
2.+3.4. út+st Zápis do 1.roč. ZŠ 14,00-17,00 hod zodp. Šponerová,
    Holečková
5.4. 7.roč.- Den Země - úklid města od 10,00 hod.
8.4. po Pracovní a pedagogická porada 15,00 hod.
8.-24.4. po-st Schůzka předmětoných komisí dle rozpisu
9.4. út 6.roč. - "Čas proměn" 1.hod.D, 2.hod. CH - ped.dozor vyučující
30,- Kč
11.4. čt 7,15 hod. schůzka Akademie
11.4. 3.C - Exkurze - Safari
12.4. Africká pohádka - 1.-3.roč
12.4. Preventivní program "Stmelení kolektivu" 4.roč.
12.4. Krajské kolo basketbalu v Jičíně - 6.+7.roč. zodp.Stránská
12.,15.,16.,17.4. 9.,5.roč.přijímací řízení - viz. rozpis - zodp. Bohatá
15.4. po Jř. zpravodaj - Čas proměn, basketbal - zodp. Stránská
16.4. út Preventivní program SEMIRAMIS 9. ročníky
16.4.   Škola nanečisto
16.+17.4. út+st Oborový den "Jaro" - podrobnosti viz porada
17.4. st 4.B,C - Exkurze Všestary
18.-19. čt+pá Velikonoční volno
22.4. po Pondělí velikonoční
25.4. čt Perníkový festiválek Pardubice
26.4. Mc Donald cup - zodp. Hamáčková
26.4. do 8,00 hdo.odevzdat pracovní výkazy
29.4. po Kontrola ZTK - zodp. Šponerová
30.4. út ZOO - 1.roč.
30.4. Doplnit termíny výletů, sborovna ZŠ - 4.-9. roč.
Výhled na květen
1.+8.5. st Státní svátky
2.+3.5. čt+pá Ředitelské volno - pedagogičtí prac. - výjezdní školení Seč
6.5. po Pracovní porada
7.5. út Besídka pro maminky ŠD
22.5. st Fotografování
27.-31.5. po-pá Sběr papíru
30.5. čt Konzultační odpoledne
iskolaiskola

aktuality