csenderu

Ředitelské volno
2018-04-09 14:03:11

ve dnech 27.dubna, 30.dubna a 7.května budou mít žáci ředitelské volno z důvodu školení pedagogů.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum den popis
2.4. po Velikonoční pondělí
3.+ 4.4. út,st zápis do 1.ročníků ZŠ 14 - 17,00 hod.zodp. Šponerová,
Holečková, Slezáková
6.4. 9.roč. exkurze Hvězdárna HK 2.- 6. vyuč.hod.ped.dozor TU
9.4. po pracovní a pedagogická porada 15,15 hod. účast povinná
11.4. st muzikálové představení Hrabě Monte Cristo 8.,9.roč.
9,00 hod. Jř. divadlo - 100,- Kč, ped.dozor TU
12.4. čt Den učitelů
13.4. Jř. zpravodaj - Andersenova noc-Křížová, úspěšní žáci-Kopecká
odevzdání srovnávacích testů
12.,13.,16.,17.4. 9.,5.roč. přijímací řízení - viz. rozpis - zodp. Bohatá
16.-26.4. po-čt schůzka předmětových komisí dle rozpisu
16.4. po Malá Boženka - program "Loutky" 50,- Kč, tělocvična,
10,00 hod.
6.roč. "Čas proměn" 1.hod. D, 2. hod. CH, 20, Kč-ped.dozor
vyučující
17.4. út vybíjená v Broumově 4.- 5.roč.
Škola nanečisto
18.4. st Preventivní program SEMIRAMIS 1.-3. hod. 6.B., 4.-6. hod.
6.C - dozor TU,
19.4. čt Mc Donald cup - fotbalový turnaj- zodp. Hamáčková, Stránská
9. roč. - beseda - Invaze - starosta města - 1.-2. hod. - 9. roč
4. roč.- Den Země - ekologický program v HK, ped. dozor TU
20.4. 5. roč.- Den Země - ekologický program v HK, ped. dozor TU
7. roč. Den Země - úklid města od 10,00 hod. ped. dozor
22.-27.4. ne-pá Anglie - Londýn - výjezd žáků, ped. dozor Kopecká
23.4. po Akademie - casting - 1.-2. vyuč.hod.- zodp. Holečková
25.4. st Akademie - schůzka organizačního týmu
7,10 hod. sborovna ZŠ
do 8,00 hod. odevzdat výkazy práce
do 12,00 hod. kontrola ZTK osobně u ZŘŠ
26.4. čt Perníkový festiválek - setkání sborů - Sboreček
27.4. ředitelské volno - pedagog. prac.výjezdní školení
Jánské lázně
30.4. po ředitelké volno
Výhled na květen 2018
1.,7.,8.5. út Státní svátek, ředitelské volno
3.5. Besídka pro maminky ŠD
14.5. po Pracovní porada
22.5. út Fotografování
24.5. čt Konzultační odpoledne

Datum konání: 3. - 4. 4. 2018 od 14 hodin do 17 hodin

Místo konání: budova 1. stupně „ Malá Boženka ‘‘, ulice Knappova

S sebou si zákonní zástupci přinesou průkaz totožnosti a rodný list dítěte

Z rozhodnutí ředitele ZŠ budou přijati 72 žáci do 1. ročníku.

Na základě právních předpisů * může být počet přijatých žáků snížen.

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 3 třídy, každá s maximálním počtem 24 žáci.

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na ZŠ B. Němcové

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

a) S místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce.

b) Umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním budou přijímáni dle těchto kritérií :

a) sourozenec ve škole

b) losováním

Zápis se bude skládat z formální a neformální části

1. formální část – písemné vyplnění žádosti k přijetí nebo k odkladu vzdělávání na ZŠ (možnost stažení tiskopisu na www.zsbn.cz)

K žádosti o odklad je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra).

2. neformální část pohádková cesta, která je ukončena motivačním rozhovorem pedagogického pracovníka s dítětem, orientačním posouzením školní připravenosti, dosažených znalostí a základních dovedností

* vyhláška č. 27/2016, §16 odst.9

Tiskopis přihlášky ke studiu

1) tiskopis přihlášky dostaneš ve škole (dvakrát). Můžeš si ho také stáhnout z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz

2) v prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky, uveď do tiskopisu přihlášky obě školy (nebo oba obory), jestli zvolíš jen jeden obor, druhou kolonku nech volnou a tiskopis pošli jen do vybrané školy

3) přihlášky vyplň (obě stejně) a přines ji zpátky do školy, kde přihlášku potvrdí (výchovná poradkyně)

4) vyplněné a potvrzené přihlášky pošli doporučeně poštou oběma školám, můžeš je také osobně předat panu řediteli (nezapomeň si nechat potvrdit převzetí přihlášky)

5) přihlášku ke studiu podej včas : do 1. března 2018

6) vzor vyplněné přihlášky najdeš na:

https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/P%C5%98IJ%C3%8DMAC%C3%8D%20%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D/Jednotn%C3%A1%20zkou%C5%A1ka%202018/Tiskopisy%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ek%202018/Prihlaska_SS_2018_denni_vzor.pdf

V pátek 27.4. 2018,

v pondělí 30.4. 2018

a v pondělí 7.5. 2018

budou na naší škole ředitelská volna.

 

4. B na bruslích

Od poloviny listopadu chodíme s dětmi jednou za dva týdny na dvě hodiny na jaroměřský zimní stadion bruslit. Nejprve se děti rozbruslí, potom se zhruba dvacet minut věnujeme vylepšování stylu jízdy pomocí různých koordinačních cviků. Pak si většinou zahrajeme nějakou hru na ledě, děti nejraději hrají Ovečky, ovečky. Po hře se rozdělíme na hokejisty a bruslaře. Hokejisté si postaví brány a hrají hokej. Bruslaři jsou rozděleni do dvou skupinek, kdy nejprve vylepšují své bruslařské dovednosti při slalomu, jízdě pozadu či po jedné noze. Nakonec spolu obě skupinky závodí v různých stylech jízdy, kdy nezáleží jen na rychlosti bruslařů, ale hlavě na precizní jízdě.Děti se v bruslení zdokonalují a co je nejdůležitější, bruslení je moc baví a je příjemným zpestřením hodin tělesné výchovy.

datum den popis
1.-2.3. čt-pá Jarní prázdniny
6.3. út Preventivní program "Hasík" 2. roč.- dle rozpisu
PPP Náchod,
Škola nanečisto + foto
7.3. st EU školení - jazyky
9.3. 7,15 hod -schůzka Akademie ve tř.4.B.-členové týmu +TU 9.roč.
Preventivní program "Hasík" 6. roč. - dle rozpisu
12.3. po 15,15 hod. pracovní porada
preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 8.B.
4.-6. hod. 8:A. pedagog. dozor TU
14.-28.3. Srovnávací prověrky 2.-9. roč. podrobnosti viz.porada
15.3. čt Preventivní program "Hasík" 2. roč. - dle rozpisu
Meziškolní basketbalový turnaj 6.+7. roč.
Jř. zpravodaj - Náprava řeči 1.stupeň - zodp. Diheneščiková
SEMIRAMIS - zodp. Nejmanová
16.3. Preventivní program Městské policie 2.hod. 9.A., 3. hod.9.B
19.-22.3. po-čt Sběr papíru - zodp. 1.st. Hamáčková, 2. st. Váňová
20.3. út Škola nanečisto + foto
21.3. st Preventivní program "Hasík" 6. roč. - dle rozpisu
preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod.7.C.
4.-6. hod.6.A. pedagog. dozor TU
Jř. klokan - atletická soutěž
22.3. čt Divadlo Jř. - "Naše písnička" dle rozpisu 10,00 hod. 50,- Kč
Třídní schůzky 15,30 hod. 1.st., 16,30 hod., 2.st.,17,15 hod.
Rada rodičů
23.3. Nahlásit termíny Školy v přírodě
Preventivní program Městské policie 2.hod. 8.B, 3. hod.8.A.
Andersenova noc - 1.st.-přespání žáků ve škole
26.3. po preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 7.A.
4.-6. hod. 7.B. pedagog. dozor TU
27.3. út odevzdat výkazy do 8,00 hod.
28.3. st preventivní program "SEMIRAMIS" 1.-3. hod. 6B.
4.-6. hod. 6.C. pedagog. dozor TU
Velikonoční florbalový turnaj 6.-9. roč.
29.-30. čt-pá Velikonoční volno
Výhled na duben 2018
3.+4.4. út.-st zápis do 1. roč.
9.4. po pedagogická porada
12.4. čt Den učitelů
27.4. Ředitelské volno - ped prac.výjezdní školení
30.4. po Ředitelské volno

andelska trida1Máme třídu plnou andělů…. Ne snad, že by u nás nikdo neuměl zazlobit, ale naše třída se během prosince rozrostla o nejroztodivnější postavy andělů a andělek, které žáci vyrobili. Někteří vyráběli postavičky společně s rodiči, jiní s kamarádem, další úplně sami. Nejrůznější použité techniky, materiály, dětská fantazie a neobvyklé nápady ….to byla soutěž o nejkrásnějšího anděla vyrobeného dětmi ze třídy 4.A. Malí, velcí, tlustí, tencí, veselí i zamyšlení – takoví byli naši andílci.

Kdo by si myslel, že vyráběla hlavně děvčata, ten by se spletl. Chlapci se práce rozhodně nebáli, za což si právem odnesli první dvě vítězná místa a krásné ceny za ně. Oceněni drobným dárkem byli ale všichni, kdo se soutěže účastnili.

Děkuji všem, kteří se s chutí zapojili do vyrábění. Dětem děkuji za odhodlání, se kterým se do soutěže pustily, rodičům za trpělivost a čas, který v předvánočním čase andělům věnovali.

datum den popis
2.2. Pololetní prázdniny
6.2. út Škola nanečisto
7.2. st EU školení - Aj - 14,00 hod.
8.2. čt Projekt - Pestrá strava 1.A
9.2. Projekt - Pestrá strava 1.C
12.2.   Preventivní program Městská policie Jř - 2. hod. 7.C
    3. hod. 7. B
    15,15 hod. pracovní porada
    odevzdat změny rozvrhu po dobu plavání
12.-16.2. po-pá 5.-7. roč. Aj kurz s rodilým mluvčím
13.2. út nahlásit počty žáků do primy
14.2. st Divadlo Jř. 10,00 hod. 2.B.,C.,3.A.,B.,C., 40,- Kč
15.2. čt Jř. zpravodaj - "Aj u nás na škole" - Nejmanová, Kopecká
    Projekt "Zdravá strava" - Křížová
19.2. po 8,00 hod. schůzka Akademie ZŠ
    Preventivní program Městská policie Jř - 2. hod. + 3.hod.5.A.
20.2. út Preventivní program Městská policie Jř - 2. hod. + 3.hod.5.B.
    Škola nanečisto
21.2. st EU školení - Mat. - 14,00 hod.
22.2. čt odevzdat výkazy do 8,00 hod.
    Británie s Britem- 8.roč-1. hod., 9.roč.-2 hod. 50,-Kč
26.2.-2.3. po-pá Jarní prázdniny - samostudium (dovolená) dle rozpisu
     
     
     
    Výhled na březen 2018
7.3. st EU školení - jazyk
12.3. po Pracovní porada 15,15 hod.
19.-23.3. po-pá Sběr papíru
22.3. čt Třídní schůzky
    Během tohoto měsíce zahájen projekt "Hasík" (2.a 6. roč.)
29.a 30,3. čt a pá Velikonoční prázdniny

msmt

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.    

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
  • kurz základní přípravyzaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře 

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

nidv

 

 

 

iskolaiskola

aktuality