csenderu

Rodičovské sdružení
2019-03-08 12:39:32

proběhne ve čtvrtek 28. 3. 2019, budova 1.st.–15,30 hodin, budova 2.st.–16,30 hodin, Rada rodičů–17,15 hodin           ...

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum den popis
1.3. Projekt "Hasík" 2. roč.
4.-8.3. po-pá Jarní prázdniny
11.-15.3 po-pá Sběr papíru - zodp. Váňová, Hamáčková
11.-15.3 po-pá Lyžařský kurz 4.A,1.B.
11.3. po Pracovní porada 15,00 hod.
12.3. út Škola nanečisto, foto
14.3. čt Přehazovaná zodp. Váňová, Stránská
15.3. Jř. zpravodaj - Zápis
15.3. 1.A. Projekt " Zdravá strava"
15.3. 9.roč. exkurze Hvězdárna HK od 2.vyuč.hod.
18.-29.3. po-pá Srovnávací testy info viz. porada
18.3. po Basketbal, zodp. Váňová, Stránská
22.3. 7,15 hod. schůzka Akademie, odevzdat termíny-Škola v př.
26.3. út Škola nanečisto, foto
27.3. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
28.3. čt Třídní schůzky 15,30 hod. Malá Božena
28.3.   16,30 hod. Velká Božena, 17,15 hod.Rada rodičů
29.3. Sebeobrana chlapci 8.roč. 1.-6. vyuč. hod.
29.3. Andersenova noc - přespání žáků ve škole
Výhled na duben 2019
2.+3.4. út +st Zápis do 1.roč.
8.4. po Pedagogická porada 15,00 hod.
11.4. čt Den učitelů
17.4. st Oborový den
18.-22.4. čt-po Velikonoční volno

roboshowV pátek 22. února se sešly třídy 4.A, 4.B a 4.C v tělocvičně na Velké Boženě. Zde na ně čekal 3 hodinový program nazvaný „Roboshow“. Show začala krátkou přednáškou o robotech, kteří nás obklopují a o tom, jak to může být s roboty v budoucnosti. Děti nešetřily skvělými nápady. Všichni se ale zejména těšili na praktickou část, kde si svého vlastního robota sestaví. Žáci byli rozděleni do malých skupinek. Jejich cílem bylo podle návodu sestavit z příslušných součástek robotické autíčko. Všechny skupiny byly zanedlouho úspěšné a všude okolo se začaly prohánět robotické modely aut. Odměnou všem dětem byl závod o to, které z autíček bude nejrychlejší. Závodem to ale nekončí. Žáci čtvrtých ročníků mají možnost od 1. dubna navštěvovat kroužek „Mechatronika“, kde získají základní technické dovednosti, naučí se základy mechaniky, elektroniky, elektrotechniky a programování. Děti se mohou těšit na stavbu autíček, převodovek, manipulátorů a robotů. Věříme, že naši šikovní žáci budou úspěšní i v robotických soutěžích.

datum den popis
3.1. čt Tříkrálová sbírka - Malá Boženka
4.1. Tříkrálová sbírka - Velká Boženka
7.-12.1. po-so LVZ - 7.roč.
7.1 po pracovní porada 15,00 hod
8.1. út Škola nanečisto
14.1. po Divadlo Jř. 1. st.8,30 hod.1.+2.hod.
15.-17.1 út.-čt lyžování Radvanice 2.+3.roč
15.1. út Jř. Zpravodaj LVZ, lyžování zodp. Hamáčková, Stránská
22.1. út Škola nanečisto
24.1. čt Okresní kolo v přehazované, 4.+5.roč. zodp. Stránská
25.1. Hvězdárna HK 5.roč.
28.1. po Planeta Země 8,15 hod. Divadlo Jř. 70,- Kč, 4.-9.roč.
ped.dozor TU
28.1. po 15,00 hod. pedagogická porada
30.1. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
30.1. st začátek plavecké výuky - 3. roč.
31.1. čt předávání pololetního vysvědčení
 
Výhled na únor 2019
1.2. Pololetní prázdniny
6.2. st Začátek plavecké výuky - 1.+2.roč.
11.2. po Pracovní porada
Během měsíce čtenářská gramotnost viz.porada

cz forceDne 26. února 2019 přijal pozvání udělat přednášku na téma globální problémy lidstva (se zaměřením na válečné události v bývalé Jugoslávii) pan Ing. Josef Rojšl, MBA, MSc. Zpracování tohoto problému a jeho podání žákům bylo nejen zajímavé, ale především velmi autentické. Žáci měli možnost předměty, které viděli v prezentaci, si osahat a reálně se s nimi konfrontovat. Cituji názor našich žáků:“ Bylo velice úžasné, sáhnout si na věci….další dojem: Bylo to super. Dozvěděl jsem se spoustu informací mohl si na věci sáhnout……...a na závěr :Prezentujícího obdivujeme za jeho statečnost při vstupu do války a pobytu v ní.“

Zpětná vazba žáků mě velmi potěšila a musím konstatovat, že názornou výuku a předávání informací shledávám jako efektivní a pozitivní motivaci.

valecny veteran

 

 

 

 

 

 

 

datum den popis
1.12. so Advent Muzeum Jř 10,00 hod. program naší ZŠ
2.12. ne Advent - Vánoční trhy Jř 15,00 hod. program naší ZŠ
3.-7.12 po - pá Muzeum Jř - Vánoční dílny dle rozpisu
3.12. po Pracovní porada 15,00 hod.
4.12. út Škola nanečisto
6.12. čt 8.B - Čertovské experimenty v HK
Vystoupení žáků ZŠ - Hospic Žireč
Školení ICT v 9.B. 14,00-17,00 hod.
10.12. po Semiramis - preventivní program 1.-3.hod. 6.B
Semiramis - preventivní program 4. - 6..hod. 6.A
1.roč.. + 4.A Beseda nad knihou
11.12. út Jř. Divadlo 1.+2. roč.- 10,00 hod. 40,- Kč "Putování za
vánoční hvězdou"
12.12. st Preventivní program 4.B +4. C dle rozpisu
Vánoční koncert ZUŠ v Divadle10,00 hod. - 4.+ 5.roč
13.12. čt Přírodovědný program "Brouci" 40,- Kč 1.-5.hod.
dle rozpisu 4.-6. roč.
Konzultační odpoledne 1.-3.roč. 15,00- 17,00 hod.
4.-9. roč.15,30 - 17,30 hod.
14.12. Vystoupení žáků ZŠ pro MŠ
Jř. Zpravodaj - účast žáků v soutěži Merkur
18.12. út Škola nanečisto
19.12. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
20.12. čt Vánoční basketbalový turnaj 6.-9. roč. zodp. Stránská
21.12. 1.+2. vyuč. hod. dle rozvrhu, 3.+4. hod. TU ve třídách
11,45 hod. - vánoční zpívání na schodech - info-porada
do 15,30 hod. doplněné všechny údaje do TK
22.-2.1. vánoční prázdniny, ped. prac.-dovolená, samostudium
 
Děkujeme všem pracovníkům a žákům školy za dobrou práci v tomto
roce a přejeme hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti
v práci a osobním životě v roce 2019
 
Výhled na leden 2019
3.1.2019 čt nástup do ZŠ
3.+4. čt + pá Tříkrálová sbírka
7.-12.1. po - so LVZ
7.1. po Pracovní porada
28.1. po Planeta Země, Pedagogická porada
31.1. čt Pololetní vysvědčení
datum den popis
1.2. Pololetní prázdniny
5.2. út Projekt "Hasík" 1.hod.6.B, 2 hod. 6.A ped.dozor-vyučující
5.2. Škola nanečisto
6.2. st Zahájení plavecké výuky Dobruška 1.+2.roč.
8.2. 7,15 hod. schůzka Akademie sborovna ZŠ
8.2. Projekt "Hasík" 2.roč. dle rozpisu,ped.dozor vyučující
11.2. po Pracovní porada - změna času - již ve 14,15 hod.
14,45 hod. - Přednáška "Aktivní útočník na ZŠ"
(odpolední výuka zrušena)
12.-14.2. út-čt Lyžařský kurz 4.B.,C.
14.2. čt 9.roč. Projekt "Informační bezpečnost" - Městská knihovna Jř
15.2. Jř. zpravodaj - Zimní sport.den
15.2. Projekt "Zdravá strava" 1.B
Preventivní program - Městská policie Jř. 2.hod. 8.A
3.hod. 8.B, ped. dozor vyučující
18..-28.2. po-čt Čtenářská gramotnost 2.-9.roč. info viz porada
19.2. út Přehazovaná - krajské kolo Nová Paka
19.2. 7.roč. AJ divadlo v HK od 3.vyuč. hod.- dozor vyuč.AJ
19.2. Škola nanečisto
21.2. čt Projekt MAP "Typy do výuky geometrie 14 - 17,00hod.
multimed.učebna - vyučující matematiky
22.2. Preventivní program - Městská policie Jř. 2.hod. 9.A
3.hod. 9.B, ped. dozor vyučující
22.2. Nahlásit počty žáků do primy
26.2. út Projekt "Hasík" 1.hod.6.A, 2 hod. 6.B ped.dozor-vyučující
27.2. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
28.2. čt Okresní kolo v basketbalu - st.dívky-zodp. Váňová
Výhled na březen 2019
1.3. Hasík - 2.roč.
4.-8. po-pá Jarní prázdniny
11.3 po Pracovní porada
11.-14.3. po-čt Sběr papíru
28.3. čt Třídní schůzky

VÁNOČNÍ POZVÁNKA

Říkáte si, že jsou Vánoce ještě daleko? Chyba lávky. Už v neděli 2.12. zapálíme první svíčku na adventním věnci.
Letos ten předvánoční čas utekl obzvláště rychle. Snad proto, že se babí léto s námi nechtělo hned tak rozloučit. A tak jsme do toho předvánočního těšení a vyrábění spadli rovnýma nohama. Už od začátku listopadu se ve všech odděleních školní družiny a keramických kroužcích vyrábělo na vánoční výstavy do muzea a knihovny, v dramaticko-pohybových kroužcích se pečlivě nacvičovala vánoční vystoupení. A kde nás můžete vidět?

1.12. – sobota – Advent v muzeu – 10,00 hod.
Vánoční pěvecká vystoupení žáků 1. a 2. stupně, dramatický kroužek – pohádka „O princezně Bětušce“
Výstava prací dětí z „Malé Boženy“

2.12. – neděle - Vánoční trhy na náměstí – 15,15 hod.
Vánoční pěvecké vystoupení dětí – 1. stupeň
Dramatický kroužek – pohádka „O princezně Bětušce“
Vánoční pěvecké vystoupení žáků – 2. stupeň
Závěrečná společná píseň dětí 1. a 2. stupně

6.12. čtvrtek –Hospic v Žirči – 10,00 hod.
Vánoční pěvecká vystoupení žáků 1. a 2. stupně, dramatický kroužek

14. 12. – pátek – Vánoční vystoupení pro mateřské školy
Sboreček, aerobic, jóga, dramatický kroužek
/ děti z kroužků školní družiny/

Přijďte se na nás podívat, určitě nebudete litovat a na chvilku si odpočinete od předvánočního shonu. Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Za všechny děti a vychovatelky školní družiny
H. Holečková

V termínu 7. - 12. 1. 2019 se 7. třídy zúčastnily lyžařského výcviku v Janově nad Nisou v hotelu Semerink. 16 žáků jezdilo na snowboardu, 20 žáků na lyžích. V pondělí byli lyžaři i snowboardisté rozděleni do dvou skupin - začátečníků a pokročilých. V úterý a ve středu se všechny skupiny vystřídaly na běžkách. Středeční večerní program se konal při svíčkách a baterkách, protože na chatě vypadl proud, netekla voda a nešlo topení. Naštěstí se vše dalo do pořádku už ve čtvrtek dopoledne, takže jsme odpoledne opět mohli vyrazit na lyže. V pátek se k pokročilým lyžařům a snowboardistům přidali někteří lyžaři začátečníci a šli s nimi lyžovat na větší sjezdovku.

V sobotu jsme si museli odnést všechna zavazadla na přístupnější místo kousek od hotelu, protože napadlo více sněhu a řidič autobusu se až k nám bál zajet.

img 20181112 110949Již podruhé k nám zavítal Neil z Velké Británie, aby 4.-9. ročníkům povyprávěl něco o své domovině. Opět jsme se na něj za pomoci pracovních listů připravili, abychom nabyté znalosti mohli využít při soutěžích, kterou jsou součástí programu.

Neil si pro nás tentokráte připravil základní informace a zajímavosti o Velké Británie a o Irsku. Už jeho nástup byl netradiční, když do třídy vstoupil v kostýmu Leprikóna (irského skřítka). K němu se v průběhu představení z řad žáků přidali Viking, Obelix, královna Alžběta a Viktorie nebo Julius Caesar.

Všichni se náramně bavili a vítězný tým dostal zaslouženou sladkou odměnu. Hlavně si ale všichni alespoň trochu ujasnili informace o Britských ostrovech. Budeme se snažit, aby i příští rok mohl proběhnou další program s tímto sympatickým Britem.

Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem
Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem
Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem

iskolaiskola

aktuality