csenderu

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

Vedení školy zve všechny rodiče na třídní schůzky ve čtvrtek 19. 10. 2O17 od 1530 do 1700 hodin.

Současně bude probíhat volba dvou nových členů do Školské rady. Zákonný zástupce obdrží volební lístek (za každého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce) - označenou, úplnou kandidátní listinu, na které zakroužkuje dvě jména (v případě označení více jmen bude hlas neplatný).

Volí se tajným hlasováním na I. a II. stupni školy. Činnost školské rady se řídí §167 a §168 školského zákona č.561/2004.

Výsledky voleb budou zveřejněny vyvěšením výsledků v hlavní budově školy v pondělí 23.10.2017.

Seznam kandidátů:

1. Reichertová Jaroslava
2. Petra Kyšková
3. Najmanová Iva
4. Reichertová Věra

V úterý 3. 10. se v Náchodě na dopravním hřišti konala soutěž „Pohár starostů“, která je určena pro žáky, kteří absolvovali dopravní výchovu. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Zuzka Závodná, Péťa Reichertová, Adam Veinfurter a Jonáš Hofman. Počasí nám opravdu nepřálo, a tak za vytrvalého deště absolvovali všichni jízdu po dopravním hřišti, jízdu zručnosti a na chvilku se soutěžící ohřáli při psaní teoretických testů v učebně. Konkurence byla opravdu velká, soutěže se účastnilo celkem 20 škol. My jsme skončili na krásném 12. místě. Ještě jednou gratulujeme, děkujeme za skvělé výkony a za výbornou reprezentaci školy. Soutěž jsme si i přes nepřízeň počasí užili a hlavně ve zdraví přežili :-).

sedmaciJeště před třemi lety nepanovaly mezi třídami 5.A a 5.B právě nejpřátelštější vztahy. Vládla zde nenávist či nezdravá soutěživost mezi třídami.

Dnes, postupem času a s přibývajícím věkem i rozumem žáků, se budoucí osmáci přátelí, navštěvují, sdělují si své zážitky a dokonce vznikají první milostná vzplanutí. My, třídní učitelky, které se spolu přátelíme, jsme tomu velmi rády a doufáme, že dětem jejich kamarádství spolu vydrží. A zítra – hurá pro vysvědčení … a na shledanou v osmém ročníku!

Dana Hardubejová a Dagmar Mikulková, třídní učitelky

 

datum den popis
od 2.10. Po zahájení práce kroužků a IŽ, knihovnické minimum
proběhne inventarizace - viz.porada,
3.10. Út Pohár starosty - dopravní soutěž Náchod - 5. ročník
Škola nanečisto
Jř. divadlo 9. roč. - Povídky Malostranské 2.+3. vyuč.hod.
50,- Kč
4.10. St 14,30 hod.- školení - spolupráce pedagog. a asistentů
účast povinná - (i asistenti)
6.10. IVP plány - zodpovídá Brichová, Bohatá
Sebeobrana 8. roč. dívky, 1.-6. vyuč. hod. - viz rozpis
9.10. Po Pracovní porada 15,15 hod.
9.-12.10. kontrola notebooků- 1.+2. st. dle rozpisu
11.10. St tělocvična - Hudební pohádka 8,00 hod. 50,- Kč
16.-19.10. sběr papíru - zodpovídá Hamáčková, Váňová
17.10 Út Škola nanečisto
18.10. St Textilní muzeum Česká Skalice 2. roč.
19.10. Čt

Třídní schůzky

(1.-3.roč.) 15,30 hod.

(4.-9.roč.) 16,30 hod.

Rada rodičů 17,15 hod.
24.+25.10. Út,St Ochrana člověka za mimořádných událostí, zodp.Nejmanová
25.10. St odevzdat výkazy do 8.00 hod.
26.-27.10. Čt-Pá Podzimní prázdniny
30.10. Po Jř. divadlo 4. roč. - Ať žijí strašidla 3.+4. vyuč.hod.,40,-Kč
Jř. zpravodaj - Ochrana člověka - Nejmanová,
Textil.muzeum-Matějková
31.10. Út Škola nanečisto
Výhled na listopad 2017
7.11. Schůzka pro vycházející žáky - 16.00 hod.
13.11. Pracovní porada 15.15 hod.
17.11. Státní svátek
22.11. Pedagogická porada 14.30 hod.

semiramis v 6. aTaké v II. pololetí letošního školního roku spolupracovaly některé třídy společně s lektorkami centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis. Na jaře se těchto tříhodinových setkání zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků. Témata setkání se v jednotlivých ročnících lišila – zatímco v 6. ročnících pracovali žáci na „Lodi třídy“ a posilovali si tak vztahy a upevňovali kolektiv, v případě 7. ročníků šlo o setkání nazvané „Když se někdo topí“ a bylo primárně zaměřené na prevenci šikany.

Velice přínosné a zajímavě vedené byly hodiny preventistky Šárky Obstové (MP Jaroměř) – v 5. ročnících dětem připomenula bezpečné chování v elektronickém světě, v 6. ročnících to byl program zaměřený na protidrogovou prevenci, v 8. ročnících byly děti obeznámeni s trestním zákonem a zákonem o odpovědnosti mládeže a nakonec se 9. ročníky zúčastnily hodin zaměřeným na drogy v trestněprávním kontextu. Závěrem této malé rekapitulace nelze zapomenout na tradiční celodenní kurz sebeobrany, který byl na jaře určen pro chlapce z 8. ročníků.

Všechna tato setkání tradičně splnila mnohá očekávání a žáci si zde nejen prohlubovali své znalosti, ale dozvěděli se mnoho zajímavých a důležitých poznatků.

kastanyVe školním roce 2017/2018 budou probíhat následující sběrové soutěže:

Sběr kaštanů a žaludů
od 2.10. 2017 do "vyčerpání zásob" :)

Sběr papíru
16.-19.10. 2017
15.-18.1. 2018
14.-17.5. 2018

Sběr víček
od 2.10. 2017 po celý školní rok

Sběr pomerančové a citronové kůry
od 2.10. 2017 po celý školní rok

img 1330Žáci 5. C si 1. červen opravdu užili, protože celý večer a noc strávili dobrovolně ve škole. Měli za úkol přinést si těsto na pizzu, díky tomu jsme ihned po příchodu dělali pizzu podle vlastní fantazie. Po vydatné večeři jsme šli protáhnout těla ven, kde jsme si zahráli různé míčové hry. Poté jsme společně s kluky připravili pro děvčata šipkovanou plnou záludných úkolů. Na konci hry musely dívky chlapce najít v parku před jídelnou, což se jim povedlo. Největší úspěch sklidila u dětí děsivá stezka odvahy, při které se báli i ti nejotrlejší jedinci. Ke konci dne jsme si přečetli několik ukázek z knížek, které si děti přinesly. Čtvrtek se podle ohlasů dětí velmi povedl a já bych tímto chtěla poděkovat paní učitelce Kopecké, díky které se podařilo celý večer organizačně zvládnout.

Mgr. Petra Hübnerová

datum den popis
4.9. po Zahájení školního roku 2017/2018
5.9. út 1.+2. vyuč.hod.TU, 3.-4. vyuč hod. dle rozvrhu,
5.9. od 13,00 hod.- školení matemat.gramotnost
6.9. st výuka dle rozvrhu
7.9. čt exkurze Muzeum Jř. Řemeslná škola - 9.roč.1.vyuč.hod.5,-Kč
7.9. schůzka pro rodiče 16,00hod. 4.,5.,6.roč.
12.9. schůzka pro rodiče 16,00hod. 1.roč.
14.9. čt Jičín - město pohádek - vystoupení kroužků ŠD
15.9. Jř. zpravodaj - Školička-zodp.Šponerová, Jičín-zodp.Holečková
15.9. odevzdat rozpisy odborných učeben-zodp.vedoucí učebny
11.-15.9. Pohádkový projektový týden
18.-22.9. stmelovací pobyt 6. roč.
18.-.20.9. zubní prevence žáků 1.st.
19.9. út Škola nanečisto
19.9. . školení 12,30 - 17,00 hod - plán pedagog. podpory
25.9. po focení 1.roč.
28.9. čt Státní svátek
29.9. Ředitelské volno
9.10. 15,15 hod. prac. porada
19.10. třídní schůzky, Rada rodičů
24.-25.10. Ochrana člověka za mimoř.okolností
26.27.10. Podzimní prázdniny

datum

den

popislogo skoly small

1.6.2017

Čt

1.roč.Slavnost slabikáře

5.C. přespání ve škole

2.6.

4.+5.roč. Jř divadlo Akademie ZUŠ,ped dozor

5.6.

Po

testování klíč.kompetencí 9. B.

5.-9.6.

1.C Škola v přírodě

6.6.

Út

Škola nanečisto

7.6.

St

vyhlášení sběrových akcí, zodp. Sedláčková

7.6.

1.- 4. vyuč. hod.- 9. roč. představuje Velkou Boženu budoucím

žákům 4. a 5. tříd

7.6.

15.30 hod.seznámení rodičů i děti budoucích 4. a 5. ročníků

s budovou ZŠ

8.6.

Čt

testování klíč.kompetencí 9. A.

12.6.

Po

Pohár starosty 7.+8. roč.,1.-6. hod. ped. dozor TU

12.6.

projekt "Hasík" - návštěva požární zbrojnice 1.- 2. vyuč.hod.

1.ročníky, 3.- 5. vyuč. hod. 6.roč

12.6.

15.15 hod. pracovní porada

13.6.

Út

schůzka rodičů budoucích 1. tříd, zodp.Křížová,Rapáčová

14.6.

St

přírodovědná soutěž

14.6.

Jř zpravodaj, - cyklo - Staffová, Skuhrová, Slavnost slabikáře-Brichová

generální zkouška Akademie - 1.-4. vyuč.hod., od 5. hod. dle rozvhu

14.6.

odevzdat v kanc.seznam a peníze za objed.DVD z Akademie

9.roč.po 4. vyuč. hod.nástup do divadla, podrobnosti na prac.poradě

15.6.

Čt

Akademie ZŠ dopol. představení 2.-9. roč.od 9,00 hod.,zdarma

od 5. hod. dle rozvrhu

18,00 hod. večerní představení

16.6.

Velký sportovní den, zodp. Staffová. Váňová, Stránská

16.6.

odevzdat termíny Škola nanečisto 2017/2018

20.6.

Út

14,15 hod. školení z projektu -matematická gramotnost

21.6.

St

pasování budoucích prvňáčků

22.6.

Čt

výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky, 14,15 hod.pedagog.porada,

ukončení školní docházky k 22.6.2017, zapsat do TK

22.-23.6.

odevzdat vybrané peníze za fotografie

23.6.

vyhlášení literární soutěže Muzeum Jř. podrobnosti viz.porada

23.6.

poslední den výplat na odměny za sběrové akce, cestovních příkazů

a drob. nákupů

26.6.

Po

tisk vysvědčení zodp.Řehák,předání vysvědčení k podpisu TU

26.6.

odevzdání všech ukončených ZTK ZŘŠ osobně

do 15,30 hod. zkontrolovat TK

27.6.

Út

tisk TK zodp. Kopecký, tisk vysvědčení zodp.Řehák

27.6.

do 8,00 hod. odevzdat výkazy i za červenec

16,00 hod.- volejbal pro rodiče

28.6.

St

13,15 hod.závěrečná pedagogická porada

29.6.

Čt

Jř zpravodaj- Škola nanečisto, zodp. Šponerová

30.6.

Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017, předání vysvědčení

26.29.6.

1.-5.roč.=11,35 hod,6.roč=11,50 hod.,7.roč.=12,05 hod.

8.roč.=12,20, 9.roč.= 12,35 hod.

kontrola učebnic, 1.st. - Kubinová, 2.st. - Hardubejová

Všichni vyučující do 13,00 hod. na pracovišti

Ředitelství školy děkuje všem svým zaměstnancům

za práci v letošním školním roce a přeje hezké prázdniny

iskolaiskola

aktuality