csenderu

Konzultační odpoledne
2019-05-08 09:56:09

Ve čtvrtek 30.5.2019 proběhne od 15 do 17 hodin konzultační odpoledne. Srdečně zveme všechny rodiče i žáky.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

den matek 2 1Napsala H. Holečková

DEN MATEK NA ZŠ B.NĚMCOVÉ

oslavily děti z „Malé Boženky“ společně s rodiči 7. května v tělocvičně školy. Na tento den se děti pečlivě připravovaly a to jak v kroužcích, tak v jednotlivých odděleních školní družiny. V rámci pracovně – výtvarných činností vyráběly drobné dárečky pro maminky, v kroužcích zase v posledních dnech vrcholily přípravy kostýmů a nezbytných rekvizit. Od úterního rána se dolaďovaly poslední body programu, žáci čtvrtých a osmých tříd pomohli s přípravou tělocvičny, která se odpoledne zcela zaplnila nedočkavými rodiči. Maminky, které se přišly podívat, jak jsou jejich děti šikovné, přivítaly dvě bludičky z dramatického kroužku a předaly jim keramický zápich v podobě kytičky, který vyrobily děti v keramických kroužcích školní družiny. 

 Od 15,00 hod. se v připraveném programu prezentovaly hudebně – dramaticko – pohybové kroužky školní družiny. Počáteční tréma, která panovala mezi účinkujícími, opadla při prvních tónech varhan a dětské hlásky malého sborečku se rozezněly tělocvičnou. Malé i velké slečny ukázaly, jak se naučily zvládat náročné aerobní prvky, zahanbit se nedali ani naši nejmenší účinkující – prvňáčkové. Třída 1.B kromě básniček také zatančila, třída 1.A zaujala svým recitačním pásmem. Děti, které navštěvují kroužek jógy, ukázaly rodičům, jak je důležité správně umět protahovat své tělo, abychom byli zdraví a v dobré kondici.  Hudebně – pohybová vystoupení vystřídal dramatický kroužek, který netradiční pohádkou „O líném princi Petrovi“ pobavil malé i velké diváky. Rozmanitý hodinový program ukončily žákyně z 5. – 9. tříd, které zazpívaly tři písničky ze svého repertoáru. Na závěr se k nim připojil malý sboreček a společně písničkou „Máma“ popřáli všem přítomným maminkám k nadcházejícímu svátku.

 Úterní odpoledne věnované zejména maminkám uteklo jako voda a pohádkové zvonečky oznámily nenávratný konec. Rodiče nešetřili potleskem a chválou a tak všichni odcházeli spokojeni ze společně stráveného odpoledne domů.      

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii školy

prukaz cyklistyV úterý 7. května se žáci 4.B a 4.C vydali po půl roce opět do Náchoda na dopravní hřiště. Tentokrát byl cíl jasný – získat průkaz cyklisty. Od školy jsme odjížděli mírně nervózní, zda vše zvládneme a testy splníme. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si zapůjčila kola a snažila se prokázat, že rozumí všem dopravním značkám a je schopna řešit dopravní situace v praxi. Druhá skupina se odebrala do učebny, kde ji čekal výklad teorie o křižovatkách a různých dopravních situacích. Zatímco si jedna skupina vesele jezdila po hřišti, druhá se potila u vyplňování testů. Test byl tvořen 20 otázkami a žáci museli vybrat z tří možností vždy jednu správnou. Průkaz cyklisty získal ten, který měl alespoň 15 správných odpovědí. Průkaz sice nezískali všichni, ale radost z výletu nám to nevzalo. Ten, kdo průkaz nezískal, se může s rodiči vrátit a pokusit se splnit testy znovu.

datum den popis
1.4. po Preventivní program SEMIRAMIS 6. ročníky
2.+3.4. út+st Zápis do 1.roč. ZŠ 14,00-17,00 hod zodp. Šponerová,
    Holečková
5.4. 7.roč.- Den Země - úklid města od 10,00 hod.
8.4. po Pracovní a pedagogická porada 15,00 hod.
8.-24.4. po-st Schůzka předmětoných komisí dle rozpisu
9.4. út 6.roč. - "Čas proměn" 1.hod.D, 2.hod. CH - ped.dozor vyučující
30,- Kč
11.4. čt 7,15 hod. schůzka Akademie
11.4. 3.C - Exkurze - Safari
12.4. Africká pohádka - 1.-3.roč
12.4. Preventivní program "Stmelení kolektivu" 4.roč.
12.4. Krajské kolo basketbalu v Jičíně - 6.+7.roč. zodp.Stránská
12.,15.,16.,17.4. 9.,5.roč.přijímací řízení - viz. rozpis - zodp. Bohatá
15.4. po Jř. zpravodaj - Čas proměn, basketbal - zodp. Stránská
16.4. út Preventivní program SEMIRAMIS 9. ročníky
16.4.   Škola nanečisto
16.+17.4. út+st Oborový den "Jaro" - podrobnosti viz porada
17.4. st 4.B,C - Exkurze Všestary
18.-19. čt+pá Velikonoční volno
22.4. po Pondělí velikonoční
25.4. čt Perníkový festiválek Pardubice
26.4. Mc Donald cup - zodp. Hamáčková
26.4. do 8,00 hdo.odevzdat pracovní výkazy
29.4. po Kontrola ZTK - zodp. Šponerová
30.4. út ZOO - 1.roč.
30.4. Doplnit termíny výletů, sborovna ZŠ - 4.-9. roč.
Výhled na květen
1.+8.5. st Státní svátky
2.+3.5. čt+pá Ředitelské volno - pedagogičtí prac. - výjezdní školení Seč
6.5. po Pracovní porada
7.5. út Besídka pro maminky ŠD
22.5. st Fotografování
27.-31.5. po-pá Sběr papíru
30.5. čt Konzultační odpoledne
datum den popis
1.5. st Svátek práce
2.+3.5. čt+pá Ředitelské volno z důvodu školení pedagogických pracovníků
6.-10.5. po-pá Třídnické hodiny
    Během května klíč.kompetence 9. roč.
6.5. po Semiramis 7.C, 7.B
    15,15 hod. pracovní porada
7.5. út 4.B, 4.C dopravní hřiště Náchod
7.5.   Atletické závody - Pohár rozhlasu
7.5.   Besídka pro maminky ŠD 15,00 hod.
9.5. čt 1. vyuč. hod. ukázka programu Akademie
10.5. 7,15 hod. schůzka Akademie
13.5. po 13,15 hod. Školení inkluze Velká Božena 1.st.+as.
14.5. út Škola nanečisto
14.5.   Skupina AJ 9.roč.-jazyková exkurze Praha
15.5. st 2.B Exkurze ZOO
15.5.   Jř. zpravodaj - Sport - Kopecký, Romančáková,Stránská,
    Hamáčková, školení Seč - Rýdlová, foto - Rücker
16.5. čt Preventivní program 5.roč. - Kolektiv třídy
17.5. 4.A dopravní hřiště Náchod
17,5,   Odevzdat požadavky na nákup pomůcek a učebnic (vedoucí
    předmět.komisí, Hardubejová, Rapáčová)
17.5   Odevzdat rozdělení žáků budoucích 8. ročníku do 2.volitel.jaz.
13.-.17.5. po-pá Škola v přírodě 3.C - Orlické hory
20.5. po 4.A prohlídka budovy ZŠ 2.stupně
23.5. čt Fotografování žáků, fotograf. všech ped.zam. 7,10 hod.
27.5. po 14,15 hod. Školení inkluze Velká Božena 2.st.+ŠD
30.5. čt do 8,00 odevzdat pracovní výkazy
30.5.   Konzultační odpoledne
31.5. 5.roč. exkurze HK - Filharmonie
27.-31.5. po-pá Škola v přírodě 4.A - Jizerské hory
27.-31.5.   Sběr papíru - zodp. Váňová, Šponerová
     
     
    Výhled na červen 2019
3.-7.6. po-pá Cyklo 8.roč.
10.6. po Pracovní porada
11.6 út Schůzka pro rodiče budoucích 1.roč.
19.+20.6. st+čt Akademie
21.6. Sportovní den 2.st. 8-12,30 hod.
21.6.   Pedagogická porada 14,00 hod.
28.6.   Ukončení školního roku 2018/2019
datum den popis
1.3. Projekt "Hasík" 2. roč.
4.-8.3. po-pá Jarní prázdniny
11.-15.3 po-pá Sběr papíru - zodp. Váňová, Hamáčková
11.-15.3 po-pá Lyžařský kurz 4.A,1.B.
11.3. po Pracovní porada 15,00 hod.
12.3. út Škola nanečisto, foto
14.3. čt Přehazovaná zodp. Váňová, Stránská
15.3. Jř. zpravodaj - Zápis
15.3. 1.A. Projekt " Zdravá strava"
15.3. 9.roč. exkurze Hvězdárna HK od 2.vyuč.hod.
18.-29.3. po-pá Srovnávací testy info viz. porada
18.3. po Basketbal, zodp. Váňová, Stránská
22.3. 7,15 hod. schůzka Akademie, odevzdat termíny-Škola v př.
26.3. út Škola nanečisto, foto
27.3. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
28.3. čt Třídní schůzky 15,30 hod. Malá Božena
28.3.   16,30 hod. Velká Božena, 17,15 hod.Rada rodičů
29.3. Sebeobrana chlapci 8.roč. 1.-6. vyuč. hod.
29.3. Andersenova noc - přespání žáků ve škole
Výhled na duben 2019
2.+3.4. út +st Zápis do 1.roč.
8.4. po Pedagogická porada 15,00 hod.
11.4. čt Den učitelů
17.4. st Oborový den
18.-22.4. čt-po Velikonoční volno

tandem4cTřída 4.C si před velikonočními svátky vyzkoušela pracovat v hodinách tandemové výuky. Během projektu byly ve třídě dvě učitelky, které společně připravily procvičování učiva matematiky a českého jazyka. Děti se rozdělily do skupinek, pracovaly na jednotlivých stanovištích a plnily úkoly. Za správně vyřešené úlohy dostaly části obrázku, které jim sloužily k poskládání obrázku v závěru projektu. Dětem i nám učitelkám se pracovalo moc hezky a nakonec nechyběla ani sladká odměna….

roboshowV pátek 22. února se sešly třídy 4.A, 4.B a 4.C v tělocvičně na Velké Boženě. Zde na ně čekal 3 hodinový program nazvaný „Roboshow“. Show začala krátkou přednáškou o robotech, kteří nás obklopují a o tom, jak to může být s roboty v budoucnosti. Děti nešetřily skvělými nápady. Všichni se ale zejména těšili na praktickou část, kde si svého vlastního robota sestaví. Žáci byli rozděleni do malých skupinek. Jejich cílem bylo podle návodu sestavit z příslušných součástek robotické autíčko. Všechny skupiny byly zanedlouho úspěšné a všude okolo se začaly prohánět robotické modely aut. Odměnou všem dětem byl závod o to, které z autíček bude nejrychlejší. Závodem to ale nekončí. Žáci čtvrtých ročníků mají možnost od 1. dubna navštěvovat kroužek „Mechatronika“, kde získají základní technické dovednosti, naučí se základy mechaniky, elektroniky, elektrotechniky a programování. Děti se mohou těšit na stavbu autíček, převodovek, manipulátorů a robotů. Věříme, že naši šikovní žáci budou úspěšní i v robotických soutěžích.

vsestary 4bcDne 17. dubna třídy 4.B a 4.C navštívily archeopark ve Všestarech. Od školy jsme se vydali autobusem a asi za půl hodiny veselé jízdy jsme natěšení dorazili na místo. Na místě jsme se rozdělili do dvou skupin. První část prohlídky se konala uvnitř areálu. Tam na nás čekalo spoustu zajímavostí. Od přesné imitace pravěké jeskyně s nejrůznějšími malbami jsme se přesunuli k veliké maketě pravěké krajiny. Na maketě měly děti za úkol hledat pravěká zvířata, způsoby obživy, pole, hroby, domy či jen tak pozorovat jak lidé před více než 10 tisíci lety žili. Prohlídka byla provázena výkladem a děti se nebály klást zajímavé dotazy. Druhá část prohlídky se konala venku. Venkovní část byla více praktická a děti si vyzkoušely, jak se lovil mamut pomocí oštěpu a luku. Bohužel jsme zjistili, že s naší zručností bychom v pravěku asi umřeli hlady. Dále jsme si prohlédli pazourky a vyzkoušeli jsme si, jak s nimi pravěcí lidé opracovávali kůži či dřevo. Pomocí zrnotěrky jsme umleli mouku a vrcholem pro nás byla prohlídka polozemnice, kde děti ochutnaly čerstvě opečenou žitnou placku. Celé dopoledne nás provázelo sluníčko a rychle nám uteklo. Exkurze pro nás byla velmi poučná a velmi se nám líbila. Ale rádi jsme se vrátili opět do naší doby moderní.

cz forceDne 26. února 2019 přijal pozvání udělat přednášku na téma globální problémy lidstva (se zaměřením na válečné události v bývalé Jugoslávii) pan Ing. Josef Rojšl, MBA, MSc. Zpracování tohoto problému a jeho podání žákům bylo nejen zajímavé, ale především velmi autentické. Žáci měli možnost předměty, které viděli v prezentaci, si osahat a reálně se s nimi konfrontovat. Cituji názor našich žáků:“ Bylo velice úžasné, sáhnout si na věci….další dojem: Bylo to super. Dozvěděl jsem se spoustu informací mohl si na věci sáhnout……...a na závěr :Prezentujícího obdivujeme za jeho statečnost při vstupu do války a pobytu v ní.“

Zpětná vazba žáků mě velmi potěšila a musím konstatovat, že názornou výuku a předávání informací shledávám jako efektivní a pozitivní motivaci.

valecny veteran

 

 

 

 

 

 

 

iskolaiskola

aktuality