csenderu

Pololetní prázdniny
2019-01-07 15:28:51

ve čtvrtek 31.1. budeme žákům předávat pololetní vysvědčení a v pátek 1.2. nás čeká volno v podobě pololetních prázdnin.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum den popis
3.1. čt Tříkrálová sbírka - Malá Boženka
4.1. Tříkrálová sbírka - Velká Boženka
7.-12.1. po-so LVZ - 7.roč.
7.1 po pracovní porada 15,00 hod
8.1. út Škola nanečisto
14.1. po Divadlo Jř. 1. st.8,30 hod.1.+2.hod.
15.-17.1 út.-čt lyžování Radvanice 2.+3.roč
15.1. út Jř. Zpravodaj LVZ, lyžování zodp. Hamáčková, Stránská
22.1. út Škola nanečisto
24.1. čt Okresní kolo v přehazované, 4.+5.roč. zodp. Stránská
25.1. Hvězdárna HK 5.roč.
28.1. po Planeta Země 8,15 hod. Divadlo Jř. 70,- Kč, 4.-9.roč.
ped.dozor TU
28.1. po 15,00 hod. pedagogická porada
30.1. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
30.1. st začátek plavecké výuky - 3. roč.
31.1. čt předávání pololetního vysvědčení
 
Výhled na únor 2019
1.2. Pololetní prázdniny
6.2. st Začátek plavecké výuky - 1.+2.roč.
11.2. po Pracovní porada
Během měsíce čtenářská gramotnost viz.porada
datum den popis
1.12. so Advent Muzeum Jř 10,00 hod. program naší ZŠ
2.12. ne Advent - Vánoční trhy Jř 15,00 hod. program naší ZŠ
3.-7.12 po - pá Muzeum Jř - Vánoční dílny dle rozpisu
3.12. po Pracovní porada 15,00 hod.
4.12. út Škola nanečisto
6.12. čt 8.B - Čertovské experimenty v HK
Vystoupení žáků ZŠ - Hospic Žireč
Školení ICT v 9.B. 14,00-17,00 hod.
10.12. po Semiramis - preventivní program 1.-3.hod. 6.B
Semiramis - preventivní program 4. - 6..hod. 6.A
1.roč.. + 4.A Beseda nad knihou
11.12. út Jř. Divadlo 1.+2. roč.- 10,00 hod. 40,- Kč "Putování za
vánoční hvězdou"
12.12. st Preventivní program 4.B +4. C dle rozpisu
Vánoční koncert ZUŠ v Divadle10,00 hod. - 4.+ 5.roč
13.12. čt Přírodovědný program "Brouci" 40,- Kč 1.-5.hod.
dle rozpisu 4.-6. roč.
Konzultační odpoledne 1.-3.roč. 15,00- 17,00 hod.
4.-9. roč.15,30 - 17,30 hod.
14.12. Vystoupení žáků ZŠ pro MŠ
Jř. Zpravodaj - účast žáků v soutěži Merkur
18.12. út Škola nanečisto
19.12. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
20.12. čt Vánoční basketbalový turnaj 6.-9. roč. zodp. Stránská
21.12. 1.+2. vyuč. hod. dle rozvrhu, 3.+4. hod. TU ve třídách
11,45 hod. - vánoční zpívání na schodech - info-porada
do 15,30 hod. doplněné všechny údaje do TK
22.-2.1. vánoční prázdniny, ped. prac.-dovolená, samostudium
 
Děkujeme všem pracovníkům a žákům školy za dobrou práci v tomto
roce a přejeme hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti
v práci a osobním životě v roce 2019
 
Výhled na leden 2019
3.1.2019 čt nástup do ZŠ
3.+4. čt + pá Tříkrálová sbírka
7.-12.1. po - so LVZ
7.1. po Pracovní porada
28.1. po Planeta Země, Pedagogická porada
31.1. čt Pololetní vysvědčení

V pondělí 29.10  a v úterý 30.10. jsou podzimní prázdniny.

Odpočiňte si a sejdeme se zase ve středu 31.10. v obvyklý čas na obvyklém místě ;)

VÁNOČNÍ POZVÁNKA

Říkáte si, že jsou Vánoce ještě daleko? Chyba lávky. Už v neděli 2.12. zapálíme první svíčku na adventním věnci.
Letos ten předvánoční čas utekl obzvláště rychle. Snad proto, že se babí léto s námi nechtělo hned tak rozloučit. A tak jsme do toho předvánočního těšení a vyrábění spadli rovnýma nohama. Už od začátku listopadu se ve všech odděleních školní družiny a keramických kroužcích vyrábělo na vánoční výstavy do muzea a knihovny, v dramaticko-pohybových kroužcích se pečlivě nacvičovala vánoční vystoupení. A kde nás můžete vidět?

1.12. – sobota – Advent v muzeu – 10,00 hod.
Vánoční pěvecká vystoupení žáků 1. a 2. stupně, dramatický kroužek – pohádka „O princezně Bětušce“
Výstava prací dětí z „Malé Boženy“

2.12. – neděle - Vánoční trhy na náměstí – 15,15 hod.
Vánoční pěvecké vystoupení dětí – 1. stupeň
Dramatický kroužek – pohádka „O princezně Bětušce“
Vánoční pěvecké vystoupení žáků – 2. stupeň
Závěrečná společná píseň dětí 1. a 2. stupně

6.12. čtvrtek –Hospic v Žirči – 10,00 hod.
Vánoční pěvecká vystoupení žáků 1. a 2. stupně, dramatický kroužek

14. 12. – pátek – Vánoční vystoupení pro mateřské školy
Sboreček, aerobic, jóga, dramatický kroužek
/ děti z kroužků školní družiny/

Přijďte se na nás podívat, určitě nebudete litovat a na chvilku si odpočinete od předvánočního shonu. Přejeme všem krásné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Za všechny děti a vychovatelky školní družiny
H. Holečková

Od pondělí 22.10. do čtvrtka 25.10. bude probíhat sběr papíru.

img 20181112 110949Již podruhé k nám zavítal Neil z Velké Británie, aby 4.-9. ročníkům povyprávěl něco o své domovině. Opět jsme se na něj za pomoci pracovních listů připravili, abychom nabyté znalosti mohli využít při soutěžích, kterou jsou součástí programu.

Neil si pro nás tentokráte připravil základní informace a zajímavosti o Velké Británie a o Irsku. Už jeho nástup byl netradiční, když do třídy vstoupil v kostýmu Leprikóna (irského skřítka). K němu se v průběhu představení z řad žáků přidali Viking, Obelix, královna Alžběta a Viktorie nebo Julius Caesar.

Všichni se náramně bavili a vítězný tým dostal zaslouženou sladkou odměnu. Hlavně si ale všichni alespoň trochu ujasnili informace o Britských ostrovech. Budeme se snažit, aby i příští rok mohl proběhnou další program s tímto sympatickým Britem.

Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem
Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem
Británie s Brit...
Británie s Britem Británie s Britem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datum den popis
1.+2. čt+pá Ochrana člověka za mimořádných událostí (dle rozpisu)
zodp. Nejmanová Slezáková
2.11. ukončení sběru kaštanů a žaludů
5.11. po Zahájení inventur
5.11. odevzdat výsledky sběru papíru a kaštanů, zodp. Hamáčková
5.11. SEMIRAMIS - preventivní program 1.-3.hod. 9.A
SEMIRAMIS - preventivní program 4.-6.hod. 9.B
Pracovní porada 15,00 hod.
6.11. út Ukázková hodina pro rodiče 1.roč.
6.11. Schůzka pro vycházející žáky 16,00 hod.
6.11. Škola nanečisto
7.11. st Florbal - starší dívky - Police n/Met.
8.11. čt Projekt "Britanie s Britem" 4.-6.roč. dle rozpisu, 50,- Kč
ped. dozor vyučující
8.11. Florbal - mladší dívky - Police n/Met.
9.11. Spoluúčast žáků 5.roč. na projektu SOU Jaroměř
12.11. po Projekt "Britanie s Britem" 7.-9.roč. dle rozpisu, 50,- Kč
ped. dozor vyučující
12.11. Školení pro asistentky pedagoga, VP, spec.ped.
9,00-14,00 hod.
12.-22.11. po-čt Předmětové komise viz.rozpis
13.11. út Filmové představení "Palach" - Divadlo Jř. 10,00 hod.
50,- Kč ped. dozor TU
14.11 st Florbal - starší chlapci
14.11. Soutěž zručnosti, exkurze SOU Jř
14.11. Školení pro asistentky pedagoga, VP, spec.ped.
9,00-14,00 hod.
15.11. čt Jř. zpravodaj - Výročí republiky
16.11. SEMIRAMIS - preventivní program 1.-3.hod. 8.A
SEMIRAMIS - preventivní program 4.-6.hod. 7.A
SEMIRAMIS - preventivní program 1.-3.hod. 7.B
SEMIRAMIS - preventivní program 4.-6.hod. 7.C
19.11. po SEMIRAMIS - preventivní program 1.-3.hod. 8.C
20.11. út Škola nanečisto
22.11. čt 14,30 hod pedagogická porada
23.11. ukončení inventur, odevzdání seznamů v kanc.školy
ukončení výběru peněz SRPDŠ - 250,- Kč/žák + kontrola
platby převodem na účet
26.11. po SEMIRAMIS - preventivní program 1.-3.hod. 8.B
29.11. čt do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
Výhled na prosinec 2018
3.12. po Pracovní porada
13.12. čt Konzultační odpoledne
Vánoční vystoupení ZŠ:
1.12.,2.12.,6.12.,14.12.,21.12.
20.12. čt Vánoční basketbalový turnaj
datum den popis
Během října:
knihovnické minimum 1.-9. roč
vyhlášení sběrových akcí
IVP plány viz. porada
inventarizace viz. porada
2.10. út Pohár starostů - Náchod - dopravní soutěž 5. roč.
2.10. Škola nanečisto
8.10. po Pracovní porada 14,00 hod., školení - Kyberšikana pro ped.
12.10. Záchranná stanice - Malá Boženka
15.10. po Jř. zpravodaj - Škola v přírodě
15.10 kontrola notebooků 1. st.
16.10 út kontrola notebooků 2. st.
16.10. Škola nanečisto
18.10. čt Sebeobrana 8. roč. dívky 1.- 6. vyuč. hod, ped. dozor dle rozpisu
22.-26.10 po-pá Sběr papíru zodp. Váňová, Hamáčková
24.10. st 4. A dopravní hřiště Náchod
Divadlo Jř. 10,00 hod. 50,- Kč Guliverovy cesty 2.,3.roč ped.dozor
25.10. čt Třídní schůzky 15,30 hod. Malá Boženka
16,30 hod. Velká Boženka, 17,15 Rada rodičů
výsadba památné lípy u naší ZŠ viz. porada
26.10 do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
26.10 kontrola ZTK - zodp. Šponerová, Slezáková
29.-30.10 po-pá Podzimní prázdniny
31.10 st 6. roč. HK Hvězdárna 1.-4. vyuč hod.
31.10. IPS - Náchod 9. ročník 1.-5. vyuč.hod. odp.výuka ANO
ped. dozor TU
 
Výhled na listopad 2018
1.+2.11. Ochrana člověka za mimoř. událostí
5.11. Prac. porada 15,00 hod.
6.11. Schůzka pro vycházející žáky 16,00 hod.
22.11. Pedagogická porada 14,30 hod.
iskolaiskola

aktuality