csenderu

Konzultační odpoledne
2019-05-08 09:56:09

Ve čtvrtek 30.5.2019 proběhne od 15 do 17 hodin konzultační odpoledne. Srdečně zveme všechny rodiče i žáky.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

datum den popis
3.9. po Zahájení školního roku 2018/2019, zahajovací výkazy
odevzdat osobně ZŘŠ
11,00 hod. TK - školení - všichni ped. pracovníci
4.9. út 1.+2. vyuč.hod.TU, 3.-4. vyuč hod. dle rozvrhu,
ukončení výuky dle informace z porady
5.9. st výuka dle rozvrhu - odpolední výuka - ano
6.9. čt schůzka pro rodiče 2.A.16,00 hod. 4.B.,C.6.A,B- 15,30 hod.
10.9. po odevzdat ZŘŠ rozdělení žáků do jazyk.skupin a volitelných
předmětů - viz. info z porady
10.9. po doplnit všechny údaje žáků a asistentů v novém školním systému
10.9. po 15,00 hod. pracovní porada
11.9. út kontrola lékárniček-zodp.Rýdlová,Holečková,Skuhrová
11.9. út schůzka pro rodiče 1.roč.16,00 hod.
13.9. čt Jičín - město pohádek - vystoupení kroužků ŠD
14.9. Jř. zpravodaj - Školička-zodp.Šponerová, Jičín-zodp.Holečková
14.9. odevzdat rozpisy odborných učeben-zodp.vedoucí učebny
14.9. doplnit velký rozvrh - kostičky - proti podpisu
10.-14.9 po-pá Pohádkový projektový týden
10.-14.9 po-pá stmelovací pobyt 6. roč.
10.-14.9. po-pá schůzky v MŠ
17.9. po Šachový turnaj 15,00 hod. 1. st.
18.9. út Škola nanečisto
20.9. čt focení 1.roč.
21.9 kontrola TK, poučení žáků, vše doplnit
21.9. předat ŘŠ plán prevence-zodp.Nejmanová,plán VP-
zodp.Bohatá,plán envir.vých.-zodp.Váňová,plán ŠD-
zodp. Kunstová
24.-27.9. po-čt zubní prevence žáků 1.st.
24.-27.9. po-čt předat tématické plány na odp.tiskopise+ podpis vyuč.,
26.9. st do 8,00 hod. odevzdat pracovní výkazy
27.9. čt do 10,00 hod. 2.st.-kontrola zahajovacích výkazů.
počty žáků, osobně u ZŘŠ
do 13,00 hod. 1.st.-kontrola zahajovacích výkazů.
počty žáků, osobně u ZŘŠ
27.9. čt určit termín schůzky rodičů vycház. Žáků
28.9. Státní svátek
 
Výhled na říjen 2018
8.10. po 15,00 hod. prac. porada
25.10. čt třídní schůzky, Rada rodičů
29.30.10 po-út Podzimní prázdniny
iskolaiskola

aktuality