csenderu

Pololetní vysvědčení
2018-01-14 19:55:29

z organizačních důvodů se předává pololetní vysvědčení žákům ve čtvrtek 1.2. 2018. Následují v pátek 2.2.2018 pololetní prázdníny.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

semiramis v 6. aTaké v II. pololetí letošního školního roku spolupracovaly některé třídy společně s lektorkami centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis. Na jaře se těchto tříhodinových setkání zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků. Témata setkání se v jednotlivých ročnících lišila – zatímco v 6. ročnících pracovali žáci na „Lodi třídy“ a posilovali si tak vztahy a upevňovali kolektiv, v případě 7. ročníků šlo o setkání nazvané „Když se někdo topí“ a bylo primárně zaměřené na prevenci šikany.

Velice přínosné a zajímavě vedené byly hodiny preventistky Šárky Obstové (MP Jaroměř) – v 5. ročnících dětem připomenula bezpečné chování v elektronickém světě, v 6. ročnících to byl program zaměřený na protidrogovou prevenci, v 8. ročnících byly děti obeznámeni s trestním zákonem a zákonem o odpovědnosti mládeže a nakonec se 9. ročníky zúčastnily hodin zaměřeným na drogy v trestněprávním kontextu. Závěrem této malé rekapitulace nelze zapomenout na tradiční celodenní kurz sebeobrany, který byl na jaře určen pro chlapce z 8. ročníků.

Všechna tato setkání tradičně splnila mnohá očekávání a žáci si zde nejen prohlubovali své znalosti, ale dozvěděli se mnoho zajímavých a důležitých poznatků.

iskolaiskola

aktuality