csenderu

Krásné a pohodové prázdniny
2018-07-03 20:16:01

Sejdeme se opět v pondělí 3.září  ;)

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

semiramis v 6. aTaké v II. pololetí letošního školního roku spolupracovaly některé třídy společně s lektorkami centra primární prevence Královéhradeckého kraje Semiramis. Na jaře se těchto tříhodinových setkání zúčastnili žáci 6. a 7. ročníků. Témata setkání se v jednotlivých ročnících lišila – zatímco v 6. ročnících pracovali žáci na „Lodi třídy“ a posilovali si tak vztahy a upevňovali kolektiv, v případě 7. ročníků šlo o setkání nazvané „Když se někdo topí“ a bylo primárně zaměřené na prevenci šikany.

Velice přínosné a zajímavě vedené byly hodiny preventistky Šárky Obstové (MP Jaroměř) – v 5. ročnících dětem připomenula bezpečné chování v elektronickém světě, v 6. ročnících to byl program zaměřený na protidrogovou prevenci, v 8. ročnících byly děti obeznámeni s trestním zákonem a zákonem o odpovědnosti mládeže a nakonec se 9. ročníky zúčastnily hodin zaměřeným na drogy v trestněprávním kontextu. Závěrem této malé rekapitulace nelze zapomenout na tradiční celodenní kurz sebeobrany, který byl na jaře určen pro chlapce z 8. ročníků.

Všechna tato setkání tradičně splnila mnohá očekávání a žáci si zde nejen prohlubovali své znalosti, ale dozvěděli se mnoho zajímavých a důležitých poznatků.

iskolaiskola

aktuality