csenderu

Krásné a pohodové prázdniny
2018-07-03 20:16:01

Sejdeme se opět v pondělí 3.září  ;)

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Vedení školy zve všechny rodiče na třídní schůzky ve čtvrtek 19. 10. 2O17 od 1530 do 1700 hodin.

Současně bude probíhat volba dvou nových členů do Školské rady. Zákonný zástupce obdrží volební lístek (za každého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce) - označenou, úplnou kandidátní listinu, na které zakroužkuje dvě jména (v případě označení více jmen bude hlas neplatný).

Volí se tajným hlasováním na I. a II. stupni školy. Činnost školské rady se řídí §167 a §168 školského zákona č.561/2004.

Výsledky voleb budou zveřejněny vyvěšením výsledků v hlavní budově školy v pondělí 23.10.2017.

Seznam kandidátů:

1. Reichertová Jaroslava
2. Petra Kyšková
3. Najmanová Iva
4. Reichertová Věra

iskolaiskola

aktuality