csenderu

Rodičovské sdružení
2019-03-08 12:39:32

proběhne ve čtvrtek 28. 3. 2019, budova 1.st.–15,30 hodin, budova 2.st.–16,30 hodin, Rada rodičů–17,15 hodin           ...

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

karnevalMASOPUSTNÍ ŘÁDĚNÍ V ŠD

Tak máme ve školní družině za sebou další projektový týden – tentokrát zaměřený na téma „Masopust a karneval“. Už od pondělního rána se děti věnovaly výrobě karnevalové výzdoby a masek, kresbám pohádkových postav a dalším činnostem spjatých s touto tradicí. S dětmi jsme besedovali o historii masopustů, zvycích a tradicích a vyprávěli si zážitky na dané téma. V pondělí odpoledne odstartovalo týdenní řádění karnevalovým rejem oddělení Sluníček, v úterý potom oddělení Kuliček a Motýlků, ve středu si v tělocvičně školy užili karneval Včeličky a čtvrtek patřil Beruškám a Rybičkám. Celý týden jsme proto mohli na chodbách školy potkávat různé pohádkové postavy, zvířátka, řemeslníky, ale i superhrdiny nebo jiné nadpřirozené bytosti. V tělocvičně školy byla každý den odpoledne připravena pro děti spousta her, tanečků a soutěží a za odměnu si děti po skončení karnevalu odnesly diplom, balonky a také něco sladkého na zub. Všem oddělením se karneval vyvedl a tímto chceme poděkovat i rodičům, kteří dětem připravili krásné masky.

P. Schreiberová 

iskolaiskola

aktuality