csenderu

Pololetní prázdniny
2019-01-07 15:28:51

ve čtvrtek 31.1. budeme žákům předávat pololetní vysvědčení a v pátek 1.2. nás čeká volno v podobě pololetních prázdnin.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

V hodinách prvouky pro 2. ročník je zařazeno učivo "Rybník - živočichové a rostliny" .  Využili jsme tedy krásného jarního počasí a vyzkoušeli jsme si výuku přímo v přírodě u Jaroměřského rybníka. Děti využily při pozorování svých nabytých znalostí o rostlinách i živočiších z hodin ČaSu. Jednotlivci  během vycházky vyhledávali známé rostliny i živočichy. Zapisovali si jejich názvy a místo výskytu do pracovních listů, některé si i vyfotografovali. Z našeho putování v okolí rybníku vznikla i zajímavá sbírka přírodnin, s kterou jsme měli možnost pracovat v dalších hodinách ve třídě.

S. Brichová, třídní učitelka

iskolaiskola

aktuality