csenderu

Rodičovské sdružení
2018-10-17 12:39:32

proběhne ve čtvrtek 25. 10. 2018, budova 1.st.–15,30 hodin, budova 2.st.–16,30 hodin, Rada rodičů–17,15 hodin           ...

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

V hodinách prvouky pro 2. ročník je zařazeno učivo "Rybník - živočichové a rostliny" .  Využili jsme tedy krásného jarního počasí a vyzkoušeli jsme si výuku přímo v přírodě u Jaroměřského rybníka. Děti využily při pozorování svých nabytých znalostí o rostlinách i živočiších z hodin ČaSu. Jednotlivci  během vycházky vyhledávali známé rostliny i živočichy. Zapisovali si jejich názvy a místo výskytu do pracovních listů, některé si i vyfotografovali. Z našeho putování v okolí rybníku vznikla i zajímavá sbírka přírodnin, s kterou jsme měli možnost pracovat v dalších hodinách ve třídě.

S. Brichová, třídní učitelka

iskolaiskola

aktuality