csenderu

Jarní prázdniny a sběr papíru
2019-02-07 11:15:11

Upozorňujeme, že 4.-8.3.2019 budou jarní prázdniny a hned po prázdninách od pondělí 11.3.-14.3. do čtvrtka je sběr papíru.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Školní klub naší školy navštěvují žáci čtvrtého ročníku. Vedle sportovních a pohybových aktivit v tělocvičně, na hřišti, lehkoatletickém stadionu a pobytu v parku zavítaly děti i na plovárnu a bazén. Velký důraz je kladen na pohyb na čerstvém vzduchu. Dále mohou žáci využívat speciální učebny naší školy (výtvarnou, počítačovou a kuchyňku). Výkresy z výtvarné výchovy zdobí nejen nástěnky třídy, ale i chodby školy. Děti mají možnost účastnit se všech společných projektových činností, akcí a zájmových kroužků ve školní družině na malé Božence.
Jako mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině tak školní klub zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek, rekreaci a výchovnou prevenci negativních sociálních jevů.

                                                             Jaroslava Kubů

 

iskolaiskola

aktuality