csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Na každý závěr školního roku se těší nejen všichni učitelé, ale především žáci, kteří s napětím očekávají, kam zase po roce vyrazí se svými třídními učiteli na školní výlet.

   Stejně tak tomu bylo ve třídě 3.B, ta  si poslední školní dny zpříjemnila poznáváním míst, která byla pro mnohé z dětí dosud neznámá.

    Vše začalo již v květnu, kdy jsme navštívili zámek Častolovice  včetně  prohlídky zámeckých komnat, kde děti plnily jednoduché úkoly a své odpovědi si zapisovaly do pracovních listů. Další naše kroky vedly do místní zámecké minizoo a nakonec jsme se prošli v překrásně rozkvetlém parku kolem obory s bílými daňky a jeleny.

    Hned na začátku měsíce června jsme vyrazili na další výlet – do Josefova, kde jsme si mohli zkusit, jak dříve fungoval život vojáků v pevnosti . I přesto, že tato turistická atrakce je v našem rodném městě, některé děti zde byly úplně poprvé. Se slečnou průvodkyní si hravou formou pevnost nejen prohlédly, ale  prokázaly i  hodně odvahy, kdy za naprosté tmy v podzemí dorazily na předem smluvené místo. Pro některé z nich to byl opravdu oříšek….

     Z pevnosti jsme zamířili do Městského  muzea v Josefově, kde se v nově zrekonstruovaných prostorách této budovy konala výstava loutek. Děti měly možnost si s loutkami  pohrát a prohlédnout si i ostatní vystavené exponáty týkající se  historie  našeho města.

     Do třetice nás čekal již poslední výlet v tomto školním roce, a to do nedalekého Kuksu. V době, kdy žáci k cestování velmi často používají automobil, byla velkým zážitkem již obyčejná jízda vlakem, která k naší nelibosti trvala pouhých 7 minut.  Potom jsme se již mohli kochat krásou nově opraveného hospitalu. Po prohlídce  zahrady a okolí  jsme se přesunuli na předem smluvenou prohlídku prostor zaměřenou na historii lékárnictví v Čechách. Pokud jsme v Kuksu, nelze opomenout i  sochy M. B. Brauna, které zdobí celý komplex hospitalu. Po jejich podrobném prozkoumání  děti samy  zkoušely odhadnout  vlastnosti, které jednotlivé sochy (Ctnosti a Neřesti) zobrazují. Na samý závěr výletu byly děti odměněny velkou porcí zmrzliny a už nyní se těší, jaká nová poznání prožijí koncem příštího školního roku.

     Tak tedy ať žijí školní výlety!!!

Šponerová R.

 

    

iskolaiskola

aktuality