csenderu

Krásné a pohodové prázdniny
2018-07-03 20:16:01

Sejdeme se opět v pondělí 3.září  ;)

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Stejně jako každým rokem budou i v příštím školním roce

ve družince na ‘‘ Malé Božence‘‘ otevřeny kroužky pro děti 1.-4.tříd.

A na jaké kroužky se mohou děti těšit?

Kroužek keramiky pro děti 1.-4.tříd.

Děti zde mohou uplatnit své výtvarné cítění. Vytvářejí umělecká dílka, dle předloh, ale i podle své fantazie. Svou tvorbu si poté mohou nosit domů pro potěchu rodinných příslušníků, slouží, ale také k výzdobám naší školy či muzea. Dětské výrobky rovněž mohou sloužit i jako dárky od naší školy.

Dovedné ruce

V kroužku budou děti malovat, kreslit, stříhat, lepit…prostě vyrábět co se dá. Hlavní zaměření bude, ale na tvorbu s netradičními materiály.

Dramatický kroužek pro 2. - 4.třídu

Nabízí dětem nejen dramatizaci pohádek, ale také spoustu zábavy a legrace. Hrou si děti uvědomují sílu týmu a význam spolupráce.

 

Dráček - rytmizačně – dramatická přípravka pro děti 1.tříd

Nově bude otevřen kroužek přípravky dramatického kroužku, kde se děti zábavnou formou seznámí s rytmizací, intonací a dramatizací různých tanečků, pohádkových scének či básniček. Seznámí se zde také s pantomimou nebo s tím, jak hrát loutkové divadlo.

 

Sportovní kroužek pro 1.-.3.třídu

Tento oblíbený kroužek nejen mezi chlapci je zaměřen na posílení a protažení všech svalových skupin, rozvoj síly, orientace v prostoru, vytrvalosti, obratnosti i logického myšlení žáků. Děti si zahrají jednoduché pohybové hry i složitější varianty aktivit, naučí se dodržovat herní pravidla a respektovat své kamarády.

Taneční kroužky pro 1.-4.třídu

Taneční kroužek bude nabízen zvlášť dětem z 1-2.ročníku, kde bude rozvíjet v dětech rytmické cítění a pohybové dovednosti. Děti se učí různým tanečkům a dalším hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Pro děti ze 3..-4. ročníku bude kroužek nabízet složitější choreografie a tanec s pom pomy či jinými rekvizitami.

Lego 2.-.4.třída

Formou hry se děti naučí od jednoduchých staveb z Lega až po složité konstruktivní stavby. Děti, zde budou stavět , dle návodu, ale současně se projeví i své vědomosti a kreativitu. Využívají svou fantazii a přitom si hrají

V ranní družince budou dětem nabízeny jak kreativní činnosti výtvarné, pracovní, tak také sportovní v tělocvičně, které budou v příštím šk. roce rozděleny , dle věku dětí.

Na všechny se těší vychovatelky ŠD

iskolaiskola

aktuality