csenderu

Pololetní vysvědčení
2018-01-14 19:55:29

z organizačních důvodů se předává pololetní vysvědčení žákům ve čtvrtek 1.2. 2018. Následují v pátek 2.2.2018 pololetní prázdníny.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

Stejně jako každým rokem budou i v příštím školním roce

ve družince na ‘‘ Malé Božence‘‘ otevřeny kroužky pro děti 1.-4.tříd.

A na jaké kroužky se mohou děti těšit?

Kroužek keramiky pro děti 1.-4.tříd.

Děti zde mohou uplatnit své výtvarné cítění. Vytvářejí umělecká dílka, dle předloh, ale i podle své fantazie. Svou tvorbu si poté mohou nosit domů pro potěchu rodinných příslušníků, slouží, ale také k výzdobám naší školy či muzea. Dětské výrobky rovněž mohou sloužit i jako dárky od naší školy.

Dovedné ruce

V kroužku budou děti malovat, kreslit, stříhat, lepit…prostě vyrábět co se dá. Hlavní zaměření bude, ale na tvorbu s netradičními materiály.

Dramatický kroužek pro 2. - 4.třídu

Nabízí dětem nejen dramatizaci pohádek, ale také spoustu zábavy a legrace. Hrou si děti uvědomují sílu týmu a význam spolupráce.

 

Dráček - rytmizačně – dramatická přípravka pro děti 1.tříd

Nově bude otevřen kroužek přípravky dramatického kroužku, kde se děti zábavnou formou seznámí s rytmizací, intonací a dramatizací různých tanečků, pohádkových scének či básniček. Seznámí se zde také s pantomimou nebo s tím, jak hrát loutkové divadlo.

 

Sportovní kroužek pro 1.-.3.třídu

Tento oblíbený kroužek nejen mezi chlapci je zaměřen na posílení a protažení všech svalových skupin, rozvoj síly, orientace v prostoru, vytrvalosti, obratnosti i logického myšlení žáků. Děti si zahrají jednoduché pohybové hry i složitější varianty aktivit, naučí se dodržovat herní pravidla a respektovat své kamarády.

Taneční kroužky pro 1.-4.třídu

Taneční kroužek bude nabízen zvlášť dětem z 1-2.ročníku, kde bude rozvíjet v dětech rytmické cítění a pohybové dovednosti. Děti se učí různým tanečkům a dalším hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Pro děti ze 3..-4. ročníku bude kroužek nabízet složitější choreografie a tanec s pom pomy či jinými rekvizitami.

Lego 2.-.4.třída

Formou hry se děti naučí od jednoduchých staveb z Lega až po složité konstruktivní stavby. Děti, zde budou stavět , dle návodu, ale současně se projeví i své vědomosti a kreativitu. Využívají svou fantazii a přitom si hrají

V ranní družince budou dětem nabízeny jak kreativní činnosti výtvarné, pracovní, tak také sportovní v tělocvičně, které budou v příštím šk. roce rozděleny , dle věku dětí.

Na všechny se těší vychovatelky ŠD

iskolaiskola

aktuality