csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

V letošním roce probíhá na naší škole výzva Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměřující se na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání. Jednou z možností, jak tuto výzvu využít, je tandemová výuka, kde jsou ve vyučovacích hodinách přítomni dva vyučující. Jeden takový blok tandemů proběhl v sedmých ročnících. Šlo o propojení několika výukových předmětů. Děti se nejprve rozdělily do skupin a pak už začala jejich pouť po jednotlivých stanovištích, kterých bylo celkově osm. Na každém plnily netradiční úlohy z matematiky a českého jazyka. Za úspěšné vyřešení úkolů žáci dostávali písmena dvou barev, z nichž měli složit jména dvou známých českých osobností. Čím více splněných úkolů na stanovištích, tím více písmen jako nápověda. „Uhodnutá“ Božena Němcová nebyla takovým oříškem, ale jméno architekta, designéra a zakladatele studia Future Systems v Londýně Jana Kaplického již tak lehké nebylo. Proto při vyhodnocování skupinové práce mohli žáci zhlédnout prezentaci, kde se s tímto autorem lépe seznámili a hlavně mohli obdivovat jeho netradiční návrhy staveb. Nakonec došlo k provázání učiva i s předměty výtvarná a občanská výchova, kdy jsme si na závěr zopakovali historické umělecké styly, na které si žáci v předchozích hodinách chystali prezentace na interaktivní tabuli. Celá tandemová výuka probíhala v příjemné atmosféře a byla zajímavým zpestřením klasické výuky.

iskolaiskola

aktuality