csenderu

Úřední hodiny v době prázdnin
2019-06-23 16:46:59

3.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 10.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 17.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 24.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 31.7.2019 10,00 – 12,00 hod. 7.8.2019 10,00 – 12,00 hod. 14.8.2019 10,00 – 12,00 hod.

holka hlava2 virtualni prochazka link kalendar akci link zazemi link svp link fotogalerie link kontakt link


fotogalerie

kalendář

 

 

 

 odkaz web

 

logo NIDV

projekt foto1Project- Disasters

Subject: English conversation

Class: 9AB

Ráda bych čtenáře těchto řádků seznámila s prací žáků devátých ročníků na projektu na téma katastrofy, které si zvolili sami.

V rámci volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce jsme se zaměřili na vytvoření již zmíněného projektu. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a každá se věnovala určenému tématu,které vyjádřila jednak výtvarně, ale zároveň slovním komentářem. Pro názornější představu a přiblížení se tématice zhlédli žáci krátké video, v němž viděli celou škálu přírodních katastrof,mimo jiné např. sopečnou činnost, požáry, tsunami atd. Vyvrcholením byla prezentace celé skupiny, při níž byli aktivní všichni její členové, nejen jeden mluvčí za skupinu.

Zpracování jsme věnovali dostatečné množství času tak, aby žáci byli schopni vyhledat, zpracovat a ztvárnit veškeré informace a materiály.

Cílem této aktivity v rámci výuky volitelného předmětu bylo, aby byly uplatněny všechny čtyři aspekty výuky cizího jazyka, což znamená listening & reading, speaking & writing a zároveň mezipředmětové vztahy, které bylo možno v tomto případě velmi dobře využít.

Závěrem bych chtěla vyzvednout výtvarné nadání některých žáků, jejich nápady, kreativitu a energii vloženou do této činnosti. Z pedagogického hlediska byly dosaženy cíle, které jsem si vytyčila, na jedné straně se propojily znalosti z předmětů jako výpočetní technika a zeměpis s výukou anglického jazyka a na straně druhé byly zastoupeny všechny aspekty výuky jazyků.

Jediné, na čem je třeba stále pracovat a co zlepšovat, je „speaking“, tedy aktivní užití angličtiny v praxi.

Žáci nejsou zvyklí prezentovat před celou třídou, někteří se bojí neúspěchu či zesměšnění, nemají dostatečnou slovní zásobu apod. A na tom je třeba pracovat.

Celkově hodnotím tento projekt jako zdařilý a další budou následovat.

projekt foto2

iskolaiskola

aktuality